Auto-regulacja i psychodynamika w analizie bioenergetycznej

"Nasze "self" nie zapewnia nam wsparcia, lecz wysyła nas w podróż w nieznane." - Rüdiger Safranski

Autor: Jens Tasche

W artykule przedstawiono dziesięć tez zawierających rozważania teoretyczne dotyczące programu studiów podyplomowych, które są obecnie testowane przez Polskie Towarzystwo Analizy Bioenergetycznej. Zmodyfikowano takie pojęcia jak: bioenergetyczne pojęcie "ja", regulacja afektywna i psychiczne mechanizmy obronne, aby umożliwić włączenie do Analizy Bioenergetycznej psychodynamicznych koncepcji konfliktowych, strukturalnych i traumatologicznych. Takie podejście ułatwia między innymi pracę z zaburzeniami strukturalnymi (narcyzm, zaburzenie osobowości z pogranicza) w Analizie Bioenergetycznej.

Autoregulacja i psychodynamika w analizie bioenergetycznej - koncepcja kształcenia zaawansowanego

Na prośbę mojej koleżanki Barbary Antonowicz-Włażyńskiej, Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej (PSAB) zleciło mi na początku 2017 roku opracowanie koncepcji zaawansowanego szkolenia podyplomowego. Podobnie jak wiele innych instytucji zajmujących się szkoleniem bioenergetycznym, PSAB stanęło i nadal stoi przed dylematem dotyczącym sposobu przekazywania wiedzy bioenergetycznej podczas szkolenia na Analityka Bioenergetycznego.

Zdobywanie wiedzy potrzebnej do efektywnego praktykowania psychoterapii zorientowanej na ciało jest utrudnione ze względu na fakt, że nie wszyscy kandydaci do szkolenia posiadają ugruntowane, ogólne kwalifikacje psychodynamiczne bądź psychoterapeutyczne - lub też nie czują się wystarczająco pewnie, aby we właściwy sposób łączyć posiadaną wiedzę z metodą bioenergetyczną.

W odpowiedzi na tę sytuację, od 2018 roku PSAB oferuje wszystkim członkom, którzy ukończyli szkolenie Certyfikowanego Analityka Bioenergetycznego (CAB), czteroletnie zaawansowane szkolenie zatytułowane Samoregulacja i psychodynamika w zakresie analizy bioenergetycznej. Wraz z moimi kolegami, Alice Moll, Carstenem Holle i Dr. Reinhardem Weber-Steinbach, od tego czasu mam przyjemność wspierać polskich kolegów w zdobywaniu rozszerzonych kwalifikacji metodologiczno-terapeutyczno-psychodynamicznych - zarówno w obszarze wiedzy teoretycznej, jak i w zakresie związanej z tym postawy terapeutycznej.

Program zaawansowanego szkolenia, który opracowałem przy wsparciu Carstena Holle i Reinharda Webera-Steinbacha, uznaje metodę bioenergetyczną za centralne podejście do całości psychoterapeutycznej pracy z ciałem, ale także bierze pod uwagę fakt, że popędowo-ekonomiczny model leżący u podstaw analizy bioenergetycznej ma swoje ograniczenia i nie jest w stanie przedstawić w pełny sposób całej dzisiejszej panoramy schorzeń. W celu zapewnienia teoretycznych i metodologicznych podstaw dla pracy bioenergetycznej z deficytami strukturalnymi, takimi jak zaburzenia narcystyczne lub zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline), program nauczania ma na celu psychodynamiczne rozszerzenie Analizy Bioenergetycznej, co w szczególności umożliwia uwzględnienie modeli konfliktowych, strukturalnych i traumatologicznych, stosowanych w psychoanalizie.

W oparciu o ten cel, temat bioenergetycznej witalizacji afektu będzie rozpatrywany przede wszystkim w złożonym kontekście regulacji afektu i procesów obronnych wymaganych do regulacji afektu. Ponadto, szkolenie zaawansowane ma na celu przekazanie kompetencji niezbędnych do analizy i interpretacji procesów bioenergetycznych w oparciu o rozwojowo-psychologiczne / rozwojowo-psychopatologiczne rozumienie zaburzeń, w dużej mierze zgodnie ze stwierdzeniem neuropsychologa Alana N. Schore'a, według którego obecnie "... wszyscy istotni teoretycy opierają swoje modele kliniczne na koncepcjach rozwojowych" (Schore, 2003, s. 28).

Jednym z głównych wyzwań dla wykładowców szkolenia zaawansowanego jest przygotowanie i przekazanie wiedzy psychoanalitycznej w taki sposób, aby można było uzasadnić lub wyprowadzić z niej konkretne procedury terapii ciała. Współczesne koncepcje psychoanalityczne wyraźnie podkreślają znaczenie pracy z afektami, a także uznają rolę, jaką odgrywa ciało w rozwoju szczególnie tych >wczesnych< zaburzeń, jednakże współczesna psychoanaliza nie wykazuje gotowości do poszerzenia swojej teorii obrony psychodynamicznej o różnorodne wzorce obrony poza zaburzenia psychosomatyczne, które występują w organizmie lub są przez niego wyrażane. Biorąc pod uwagę, że Anna Freud stwierdziła już w 1936 r. - z wyraźnym nawiązaniem do Wilhelma Reicha - że "... postawy ciała, takie jak sztywność i nieugiętość, osobliwości bytu, takie jak stereotypowy uśmiech, szyderstwo, ironiczne i wyniosłe zachowanie" są trwałymi zjawiskami obronnymi (A. Freud, 1991, s. 28), ten brak gotowości można odnotować tylko z wielkim żalem.

1. DZIESIĘĆ PODSTAWOWYCH TEZ MYŚLENIA PSYCHODYNAMICZNEGO W BIOENERGETYCE

  • Pierwsza teza podstawowa: Dzisiaj, większość metod psychoterapeuty-cznych, które zostały opracowane w ciągu ostatnich 150 lat, podziela mocne przekonanie, że zaburzenia psychiczne są związane z ciałem, prawidłowymi / dysfunkcyjnymi relacjami z istotnymi innymi osobami, zdolnością do regulowania pobudzenia.(...)
  • Druga teza podstawowa: Każde zaburzenie psychiczne przejawia się również w organizmie, a towarzyszy mu ograniczona zdolność do regulacji afektu i relacji z obiektem.(...)
  • Trzecia podstawowa teza: W tym kontekście, regulacja zarówno afektów, jak i relacji z obiektem są procesami organizmu, a tym samym są zdarzeniami cielesnymi. W związku z tym każde celowe leczenie zaburzeń psychicznych musi uwzględniać somatyczne podstawy regulacji afektu i regulacji relacji z obiektem.(...)
  • Czwarta teza podstawowa: Zaburzenia psychiczne mogą być rozumiane jako problemy regulacyjne na poziomie afektu, ciała i relacji z obiektem.(...)
  • Piąta teza podstawowa: Zdolność do odczuwania lub wyrażania afektów może być regulowana, w sposób nadmierny, obniżony lub może być rozregulowana.(...)
  • Szósta teza podstawowa: Problemy związane z regulacją afektów i relacji z obiektem mogą przejawiać się jako zaburzenia ego-syntoniczne lub jako ego-dystoniczne.
  • Siódma teza podstawowa: W przypadku leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii zorientowanej na ciało nie wystarczy samo sklasyfikowanie tych zaburzeń. Dużo ważniejsza jest konieczność zrozumienia tych zaburzeń.(...)
  • Ósma teza podstawowa: Rozróżnienie na patologie związane z charakterem, konfliktem, strukturą i traumą jest pomocne zarówno dla uzyskania głębszego zrozumienia zaburzeń psychicznych, jak i związanych z nimi procesów terapeutycznych. Pomimo różnych ram teoretycznych, do których odnoszą się te modele zaburzeń, modele te mogą być łatwo zintegrowane z praktyką bioenergetyczną.(...)
  • Dziewiąta teza podstawowa: Zrozumienie charakteru, konfliktu, struktury i traumy nie są pojęciami konkurencyjnymi, ale mogą być traktowane jako różne perspektywy, które mogą być przyjęte przez analityka bioenergetycznego. Perspektywy te mogą być pomocne w dostosowaniu procesu terapeutycznego do indywidualnych doświadczeń i możliwości klienta.(...)
  • Dziesiąta teza podstawowa: Dlatego też Analityk Bioenergetyczny przełącza się pomiędzy różnymi perspektywami, zgodnie z jego oceną aktualnego zagadnienia, które ma być leczone. W kategoriach procesu terapeutycznego przechodzi przez rozumienie wyzwolenia (dla patologii związanej z charakterem), wglądu (dla patologii związanej z konfliktem), dojrzałości (dla patologii związanej ze strukturą) lub rekonstrukcji [odtworzenia] (dla patologii związanej z traumą).(...)

AKTUALNY STATUS SZKOLENIA ZAAWANSOWANEGO

Zaawansowane szkolenie składa się z modułów. W ciągu około 290 godzin akademickich, połączonych w 20 modułów weekendowych, podstawowe wyniki badań nad przywiązaniem, psychologia-ego, teoria relacji z obiektem, podejście mentalizacyjne i psychoanaliza relacyjna są nauczane w kontekście doświadczenia zorientowanego na ciało na samego/samą siebie i na działanie. Do tej pory pierwsi uczestnicy ukończyli już połowę z oferowanych modułów. Niestety, aktualna ocena szkolenia nie jest możliwa, ale na koniec każdego modułu uczestnicy wypełniają formularz informacji zwrotnej, w którym pytani są również o praktyczne zastosowanie nauczanych treści. Dzięki tak sformułowanej opinii, osoby odpowiedzialne za szkolenie zaawansowane czują się utwierdzone w swoich celach i wysiłkach.

Moduły prowadzone są w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Pisany program nauczania jest dostępny w języku niemieckim, angielskim i polskim od autora. Szkolenie zaawansowane jest otwarte międzynarodowo dla wszystkich terapeutów bioenergetycznych, którzy ukończyli niezbędne jednostki szkoleniowe do certyfikacji CAB. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu, prosimy o kontakt z następującymi współpracownikami: Barbara Antonowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do kontaktu w języku niemieckim i polskim; Dariusz Zawrzykraj (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do kontaktu w języku angielskim.

Pełną treść artykułu (pobierz tutaj)

O autorze:

Jens Tasche jest dyplomowanym pracownikiem socjalnym (German Diplom), certyfikowanym analitykiem bioenergetycznym, autorem książki "Körperpsychotherapie zwischen Bioenergetik und Psychoanalyse" (tłumaczenie angielskie: "Body-Oriented Psychotherapy between Bioenergetics and Psychoanalysis") [Psychoterapia ukierunkowana na ciało pomiędzy bioenergetyką a psychoanalizą] oraz redaktorem książki "Bioenergetik als mentalisierende Körperpsychotherapie" (tłumaczenie angielskie: "Bioenergetics as a Mentalizing Body-Oriented Psychotherapy") [Bioenergetyka jako mentalizacyjna psychoterapia ukierunkowana na ciało] wraz z Reinhardem Weberem-Steinbachem. Prowadzi własną praktykę jako psychoterapeuta zorientowany na ciało, superwizor, trener i szkoleniowiec w Berlinie (Niemcy). Jego głównym zainteresowaniem są możliwe związki pomiędzy witalnością metody bioenergetycznej a różnicowaniem w ujęciach psychodynamicznych / psychoanalitycznych.