Alexander Lowen

(1910-2008)

Światowej sławy amerykański psychiatra i psychoterapeuta, znany jako twórca Analizy Bioenergetycznej – w skrócie nazywanej również bioenergetyką.
Jest to nurt psychoterapii łączący pracę umysłu z ciałem, którego celem jest pomoc pacjentom w rozwiązywaniu ich emocjonalnych konfliktów. Dokonuje się tego poprzez przywrócenie pierwotnego potencjału do życia w miłości i cieszenia się zdrową seksualnością. Alexander Lowen prowadził sesje psychoterapii przez ponad 55 lat. Napisał 14 książek z zakresu Analizy Bioenergetycznej, z których na język polski przetłumaczono dotychczas Lęk przed życiem, Droga do zdrowia i witalności –podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych, Bioenergetyka, Zdrada ciała, Język ciała, Duchowość ciała, Miłość, seks i serce, Radość, Przyjemność oraz Głos ciała, Narcyzm.

Planowane jest wydanie kolejnych polskojęzycznych wersji książek Aleksandra Lowena.

Trochę historii:

Analiza bioenergetyczna  wywodzi się ze współpracy z Wilhelmem Reichem i odbytej u niego przez Lowena psychoterapii.  Wilhelm Reich był psychoanalitykiem ze ścisłego grona Zygmunta Freuda. Reich interesował się przede wszystkim energią psychiczną i teorią libido. Pracował nad kwestią napięć, wynikających z niezaspokojonego popędu seksualnego oraz funkcją orgazmu. Prace te doprowadziły do sformułowania przez Reicha teorii o energii życiowej, którą nazwał orgonem.

Alexander Lowen uzyskał najpierw licencjat z ekonomii a następnie ukończył studia prawa.
W czasie wakacji był koordynatorem  zajęć sportowych na koloniach. W tym czasie obserwował, jak aktywność fizyczna wpływa na psychikę. Sam trenował jogę i progresywną relaksację mięśniową.

Tak zaczęła się jego fascynacja ciałem i umysłem, tym jak jedno wpływa na drugie.

Zainteresował się teorią Reicha i dlatego zgłosił się do niego na kurs  analizy PANCERZA charakteru, tj. przewlekłych napięć w ciele. Ta ZBROJA MIĘŚNIOWA  ma zawsze na celu ochronę człowieka przed bolesnymi doświadczeniami fizycznymi i psychicznymi.
Lowen był zaintrygowany obserwacją Reicha, że teorii psychoanalitycznej brakuje czynnika czasu tj. odpowiedzi na pytanie: DLACZEGO, dany symptom rozwinął się akurat teraz, a nie kiedy indziej. Był przekonany, że odpowiedź na to pytanie ukryta jest w historii życia pacjenta i w sposobie, w jaki radził sobie z popędem seksualnym. Te rozważania Reicha zaintrygowały go. Reich stwierdził, że jeśli Lowen chce zająć się tego rodzaju pracą, sam musi przejść terapię. Lowen nie brał takiej ewentualności pod uwagę, gdyż uważał, że „wszystko z nim w porządku”. Zdecydował się jednak na terapię. Oto opis  jego pierwszej sesji u Reicha:

„ Leżałem na łóżku w samych kąpielówkach. Reich nie korzystał z kozetki, ponieważ jego terapia była zorientowana na ciało. Poprosił mnie, bym ugiął kolana, rozluźnił się, otworzył usta, rozluźnił szczękę i zaczął oddychać… Po pewnym czasie Reich powiedział:
- Lowen, ty nie oddychasz!
- Oczywiście, że oddycham, w przeciwnym razie byłbym martwy.
- Twoja klatka piersiowa nie porusza się. Dotknij mojej.

Położyłem dłoń na jego klatce piersiowej i zauważyłem, że unosi się ona i opada z każdym oddechem - w przeciwieństwie do mojej.
Ponownie położyłem się na plecach i zacząłem oddychać. Tym razem moja klatka piersiowa rozszerzała się na wdechu i kurczyła na wydechu. Oddychałem spokojnie i głęboko. Po chwili Reich powiedział:
- Lowen, odchyl głowę i otwórz szeroko oczy.

Tak tez zrobiłem… i zacząłem krzyczeć…

W mojej osobowości istniały „rzeczy” (obrazy, emocje) niedostępne dla świadomości i wiedziałem, że będą one musiały kiedyś ujrzeć światło dzienne”.

( Bioenergetyka, Alexander Lowen)

Po zakończeniu 3-letniej terapii u Reicha, Lowen podjął studia medyczne.

We współpracy z Johnem Pierrakosem pracował nad nowym podejściem psychoterapeutycznym, które nazwał bioenergetyką lub analizą bioenergetyczną.

Lowen założył w 1956 roku Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku i Ośrodek Serca w New England.
Całe swoje życie poświęcił na pracę z ludźmi, na niesienie im pomocy i wsparcia zarówno w zdrowiu fizycznym jak i psychicznym. Sam też do końca życia wykonywał ćwiczenia bioenergetyczne. Jego ulubionym ćwiczeniem było kopanie nogami.

Oglądając go jak prowadził warsztaty z ludźmi mając  60, 70 i 80 lat można podziwiać jego energię życiową, humor, sprawność i ruchliwość.
Swoim życiem udowodnił, że każdy z nas może zatroszczyć się o swoje zdrowie będąc uważnym chociażby na bieżące napięcia  i blokady zarówno w ciele jak i psychice.


Tekst: Barbara Antonowicz
Na podstawie książki:
"Bioenergetyka", Alexander Lowen, wydanej przez Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej Joanna Olchowik, Wydanie I 2011