Słownik Bioenergetyczny

Analiza Bioenergetyczna jest systemem terapeutycznym opracowanym przez światowej sławy psychiatrę i psychoterapeutę Alexandra Lowena. Założeniem tego sposobu patrzenia na osobowość człowieka jest fakt, że CIAŁO i UMYSŁ są ze sobą nierozerwalnie związane. Jest sposobem rozumienia osobowości człowieka w kategoriach ciała i jego procesów energetycznych. Dzięki ćwiczeniom bioenergetycznym ciało wypełnia się energią, a ona pozwala na lepsze wyrażanie siebie i swoich potrzeb.

Dzięki ćwiczeniom z CIAŁEM klient uświadamia sobie nawyki mięśniowe, napięcia w ciele, jaką postawę przyjmuje, gdy znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, jak wtedy oddycha, jak stoi, jak jego stopy dotykają podłoża, jak trzyma miednicę i klatkę piersiową, jak nauczył się „nieść” swój środek ciężkości ciała. Odkrywa więc, jakie doświadczenia spowodowały, że przeszłość „WYRZEŹBIŁA” jego ciało i umysł tak a nie inaczej i przenosi te doświadczenia na wspomnienia wydarzeń związanych z różnymi emocjami, słowami rodziców, głosem, przekonaniami i wartościami, jakie zabrał w swoje dorosłe życie. Pozbycie się napięć w ciele pozwala lepiej odczuwać autentyczną przyjemność i radość w życiu dorosłym.

Analiza Bioenergetyczna jest niepowtarzalną DROGĄ w poznawaniu siebie, swojej przeszłości, swoich zasobów i możliwości na dzisiaj, kreowania swojej przyszłości z głęboką świadomością siebie i samoświadomością.

To jedno z podstawowych pojęć w analizie bioenergetycznej. Lowen twierdzi, że być ugruntowanym, to znaczy stać mocno na własnych nogach, mieć świadomy kontakt ze swoim ciałem, swoją historią dzieciństwa, która ukształtowała ciało i psychikę.

Ugruntowanie dotyczy odczuwania swobodnego przepływu energii z dołu ciała do góry. Osiąga się go wówczas, gdy środek ciężkości ciała obniża się do miednicy. Ugruntowanie to, w przenośni, wiedza o tym, kim się jest, jakie ma się zasoby, to świadomość swojej seksualności i zorientowanie na doświadczanie przyjemności.

Ćwiczenia bioenergetyczne uczą rozwijać świadomość czucia swojego ciała: swoich stóp, nóg, miednicy, kręgosłupa, rąk, szyi. Większość ludzi Zachodu koncentruje się na „byciu w głowie” odcinając czucie dolnej części ciała. Utrata kontaktu z brzuchem prowadzi do utraty równowagi w życiu i leków związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Wszystko w życiu jest wibracją – miał rzec Albert Einstein

Aleksander Lowen pisał: Wibracja jest kluczem do żywotności. Zdrowe ciało jest ciągłym stanie wibracji….Gdy ciało poddaje się wibracjom w sposób skoordynowany powstają fale pobudzenia, które się w nim rozprzestrzeniają. Znamy te fale z pulsującego rytmu uderzeń serca i ruchów perystaltycznych jelit….W stanie pełnego relaksu z każdym wdechem i wydechem przebiegają przez ciało fale oddechu…..Podobnie pulsujące fale pojawiają się w kulminacyjnym punkcie aktu seksualnego….

Celem terapii bioenergetycznej jest OŻYWIĆ ciało. Podstawą tej terapii jest Analiza Bioenergetyczna. Wibracje są przejawem właściwej ruchliwości organizmu….Ożywione ciało wibruje i pulsuje."

Czym zatem jest wibracja?

„Wibracja jest spowodowana ładunkiem elektrycznym w mięśniach i można ja porównać do wibracji pojawiającej się w przewodzie elektrycznym pod napięciem. Brak wibracji wskazuje, że przepływ pobudzenia nie występuje lub jest znacznie zmniejszony.( ….) silne wibracje są oznaką braku swobodnego przepływu ładunku podobnie jak katarakty w rzece wskazują na obecność skał…Zbyt duże wibracje oznaczają, że pobudzenie przepływa przez mięśnie będące w stanie skurczu lub chronicznego napięcia. Jeżeli napięcie jest uwolnione, a mięśnie rozluźnione, wibracje staja się subtelne, delikatne, ledwo dostrzegalne w postaci rozkosznego „mruczenia”. A. Lowen „Droga do zdrowia i witalności”

Bioenergetyka oferuje wiele ćwiczeń, które zapraszają do odczuwania wibracji w ciele. Dzięki wibracjom możliwe jest uwalnianie napięć, uwalnianie uczuć zapisanych w ciele, uzdrawianie przepływu energii w ciele. Przykładowe ćwiczenia to „słoń” lub „łuk”.

Ryciny i cytaty pochodzą: A Lowen „ Bioenergetyka” oraz „ Droga do zdrowia i witalności”.

Terapeuci bioenergetyczni nie pracują z typami charakteru, ale z ludźmi. Terapia skoncentrowana jest na najbliższych relacjach osoby:

  • relacji z ciałem,
  • relacji z ziemią, na której stoi,
  • relacji z ludźmi dla niego bliskimi,
  • relacji z terapeutą.

Czym zatem jest struktura charakteru? To „charakterystyczny wzorzec obrony, który przejawia się na poziomie psychologicznym oraz w postaci wzorca napięć mięśniowych w ciele” ( A. Lowen). Klasyfikacja ta nie dotyczy ludzi, a postaw obronnych. Nie istnieje też „czysty” typ charakterologiczny. A. Lowen zakładał, że każda osoba łączy w sobie w różnym stopniu wszystkie typy postaw obronnych. Charakter formuje się jako rezultat konfliktu pomiędzy naturą a kulturą, pomiędzy instynktownymi potrzebami dziecka a wymogami kulturowymi narzucanymi przez rodziców. Struktura charakteru natomiast kształtuje sposób, w jaki jednostka radzi sobie z potrzebą kochania, dążeniem do bliskości i intymności oraz przyjemności.

Osobowość jest zgoła czymś innym niż strukturą charakteru. Osobowość jednostki jest kształtowana przez witalność osoby (czyli siłę jej impulsów) oraz przez mechanizmy obronne mające te impulsy kontrolować. Obrony powstają w początkowej fazie życia – są najlepszym na ten czas „rozwiązaniem” jakie mała istota znajduje, by poradzić sobie z otaczającym światem. Nie ma zatem dwóch identycznych jednostek, u których witalność i obrony powstałe w wyniku doświadczeń życiowych byłyby identyczne. Pojęcie „struktury charakteru” służy głównie komunikacji i lepszemu zrozumieniu postaw obronnych człowieka.

Wyróżnione przez A. Lowena struktury charakteru i przypisywane im rodzaje konfliktów to ( od najwcześniej powstających):

  • Schizoidalna (egzystencja vs potrzeby),
  • Oralna (potrzeby vs niezależność),
  • Psychopatyczna (niezależność vs bliskość),
  • Masochistyczna (bliskość vs wolność),
  • Sztywna (wolność vs poddanie się miłości).

Dokładny opis struktur pod względem wzorców energetycznych, wzorców blokad mięśniowych oraz spektrum psychologicznego znajdziecie Państwo w literaturze A. Lowena „Bioenergetyka”, „ Język ciała”.

Opracowano na podstawie w/w literatury.