Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej realizuje swoje cele i zadania statutowe w oparciu o projektową strukturę organizacyjną oraz przyjęte przez członków Stowarzyszenia wewnętrzne procedury organizacyjne.

Decyzje podejmowane są zgodnie ze statutem przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Stowarzyszenia – a dla ich realizacji powołuje się  Koordynatorów Projektów oraz Koordynatorów poszczególnych procesów, zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej”.

Każdy członek Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej uzyskuje dostęp do wewnętrznych dokumentów organizacyjnych regulujących sposób realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia oraz może zgłaszać propozycje zmian w tych dokumentach.

Poniżej znajduje się lista aktualnych stanowisk organizacyjnych w Stowarzyszeniu, kontakt do osób, które je aktualnie zajmują oraz zakres głównych zadań każdego stanowiska:

Koordynator Strony www Stowarzyszenia  - zajmuje się zarządzaniem stroną www Stowarzyszenia – skontaktuj się jeżeli chcesz zaproponować zmiany na stronie, umieszczenie nowego materiału lub zgłosić wnioski dotyczące strony www Stowarzyszenia.

Koordynator Projektów Stowarzyszenia - zajmuje się koordynacją realizacji projektów Stowarzyszenia zgodnie z „Procedurą realizacji projektów Stowarzyszenia”: - skontaktuj się jeżeli chcesz zgłosić propozycję projektu do realizacji przez Stowarzyszenie, propozycje zmian dotyczącą wewnętrznych dokumentów organizacyjnych lub wnioski dotyczące realizowanych projektów.

Koordynator Warsztatów Stowarzyszenia - zajmuje się koordynacją  realizacji warsztatów Stowarzyszenia zgodnie z „Procedurą planowania i organizacji warsztatów Stowarzyszenia” - skontaktuj się jeżeli chcesz zaproponować warsztat do realizacji przez Stowarzyszenia lub współpracę z zewnętrznym partnerem w zakresie organizacji lub promocji warsztatów.

Koordynatorzy Szkolenia BA  - zajmują się koordynacją podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii metodą analizy bioenergetycznej Alexandra Lowena – skontaktuj się z koordynatorem Twojej edycji,  jeśli jesteś uczestnikiem szkolenia i masz pytania, wnioski lub problemy związane z jego realizacją.

Koordynatorzy poszczególnych Projektów – skontaktuj się jeśli chcesz dołączyć do danego zespołu projektowego – dostęp do listy realizowanych projektów uzyskasz gdy zostaniesz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Koordynator Rekrutacji  - zajmuje się koordynacją rekrutacji na kolejne edycje  podyplomowego szkolenia  z zakresu psychoterapii metodą analizy bioenergetycznej Alexandra Lowena – skontaktuj się jeśli chcesz zapisać się na szkolenie lub uzyskać informacje o planowanych kolejnych edycjach szkolenia.