Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej realizuje swoje cele i zadania statutowe w oparciu o projektową strukturę organizacyjną oraz przyjęte przez członków Stowarzyszenia wewnętrzne procedury organizacyjne.

Decyzje podejmowane są zgodnie ze statutem przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Stowarzyszenia – a dla ich realizacji powołuje się  Koordynatorów Projektów oraz Koordynatorów poszczególnych procesów, zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej”.

Każdy członek Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej uzyskuje dostęp do wewnętrznych dokumentów organizacyjnych regulujących sposób realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia oraz może zgłaszać propozycje zmian w tych dokumentach.