Władze Stowarzyszenia:

Zarząd

Prezes:


 
 
 


Maria Magdalena Małkiewicz

Wiceprezes


 
 
 

Małgorzata Fiuk

Skarbnik


 
 
 

Anna Stróżyk

Członek zarządu


 
 
 

Magdalena Pieszko

Członek zarządu


 
 
 

Ryszard Tafel

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


 
 
 

Dariusz Zawrzykraj

Członek Komisji Rewizyjnej


 
 
 

Dorota Piekarczyk

Członek Komisji Rewizyjnej


 
 
 

Marzena Hauton

Komisja szkoleniowa

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej


 
 
 

Małgorzata Fiuk

Członek Komisji Szkoleniowej


 
 
 

Magdalena Pieszko

Członek Komisji Szkoleniowej


 
 
 

Karolina Rajewska-Rynkowska

Certyfikacja

Koordynator ds. Certyfikacji


 
 
 

Małgorzata Fiuk

Komisja etyczna

Przewodnicząca Komisji Etycznej


 
 
 

Barbara Antonowicz-Wlazińska

Członek Komisji Etycznej


 
 
 

Bartek Czajewicz

Członek Komisji Etycznej


 
 
 

Małgorzata Krasuska

Członek Komisji Etycznej


 
 
 

Maria Bauta

Sąd koleżeński

Członek Sądu Koleżeńskiego


 
 
 

Ewelina Ragiel

Członek Sądu Koleżeńskiego


 
 
 

Viktoria Korol

Członek Sądu Koleżeńskiego


 
 
 

Małgorzata Miętkiewska

Członek Sądu Koleżeńskiego


 
 
 

Mariola Zych