Władze Stowarzyszenia:

Prezes

Maria Magdalena Małkiewicz

Wiceprezes

Małgorzata Fiuk

Skarbnik

Anna Stróżyk

Członek zarządu

Magdalena Pieszko

Członek zarządu

Ryszard Tafel

Przewodnicząca Komisji Etycznej

Barbara Antonowicz-Wlazińska

Członek Komisji Etycznej

Joanna Dunin

Członek Komisji Etycznej

Małgorzata Krasuska