Terapia indywidualna

Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej dąży do tego, aby Analiza Bioenergetyczna dostępna była, jako uznany nurt psychoterapii, dla jak największej liczby zainteresowanych osób w Polsce – doświadczyliśmy zmian i rozwoju dzięki terapii indywidualnej w Analizie Bioenergetycznej i jesteśmy przekonani o jej skuteczności i bezpieczeństwie.

Zapraszamy osoby zainteresowane indywidualną terapią bioenergetyczną do skorzystania z możliwości odbycia takiej terapii w Polsce.

Angażujemy się w ciągle zwiększanie dostępności Analizy Bioenergetycznej jako skutecznej formy psychoterapii oraz w zapewnienie jej wysokiej jakości i bezpieczeństwo poprzez współpracę z kompetentnymi, doświadczonymi oraz certyfikowanymi terapeutami CBT (Certified Bioenergetic Therapist).

Aktualnie indywidualna terapia bioenergetyczna realizowana jest Polsce w systematyczny sposób w wielu miastach.

Można również skorzystać z terapii indywidualnej przy okazji warsztatów bioenergetycznych prowadzonych przez międzynarodowych CBT – informacja o warsztatach i związanej z nimi możliwości terapii indywidualnej również znajduje się w zakładce Kalendarz wydarzeń.

Psychoterapię w Analizie Bioenergetycznej prowadzą doświadczeni terapeuci, którzy ukończyli 4-letnie szkolenie w Analizie Bioenergetycznej. Zgodnie z wymaganiami procesu certyfikacji CBT w Polsce ich praca podlega superwizji indywidualnej i grupowej.

Zobacz listę psychoterapeutów: