Czym jest Analiza Bioenergetyczna

Fundamentalną tezą bioenergetyki jest to, że ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie.

Alexander Lowen

Analiza Bioenergetyczna jest systemem terapeutycznym opracowanym przez światowej sławy psychiatrę i psychoterapeutę Alexandra Lowena. Założeniem tego sposobu patrzenia na osobowość człowieka jest fakt, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane.

Lowen rozwijał swoją teorię przez kilkadziesiąt lat swojej intensywnej pracy z ludźmi na terapii grupowej i indywidualnej na całym świecie.
Zaobserwował, że pobudzając ciało bodźcami fizycznymi, można  podnieść poziom energii w ciele, a dzięki temu człowiek może pozbyć się chronicznych napięć i blokad, co z kolei pozwala  lepiej czuć swoje ciało.

Analiza Bioenergetyczna pokazuje więc, jak pracując z ciałem można wyleczyć problemy umysłu.

Dzięki ćwiczeniom bioenergetycznym ciało  wypełnia się energią, a ona pozwala na lepsze wyrażanie siebie w ruchu (chodzeniu, tańcu - co Lowen nazywa GRACJĄ). Ćwiczenia w oddychaniu pozwalają pozbyć się nagromadzonego stresu i napięć w ciele, lepiej odczuwać autentyczną przyjemność i radość.

Nauczycielem Lowena był Wilhelm Reich, który zainspirował go opisem funkcjonalnym analizy charakterów, przypisując każdemu z nich charakterystyczną postawę ciała, nazwaną przez niego ZBROJĄ MIĘŚNIOWĄ  lub PANCERZEM. Pojęcia te określają wzorzec chronicznych napięć, jakie dziecko gromadzi w trakcie rozwoju i dorastania.

Pojęcie ZBROI lub PANCERZA jest bardzo trafnym określeniem, gdyż celem ukształtowania się jej jest ochrona przed bolesnymi doświadczeniami emocjonalnymi czy aktami agresji.

Takim  traumatycznym doświadczeniem dla dziecka jest np. bicie. Wyobraź sobie małego chłopca, który bity jest przez ojca lub matkę. Musi „nauczyć” się, co zrobić, aby przeżyć, żeby jak najmniej czuć bolesne razy. „Odkrywa”, że jeśli się skuli i napnie mięśnie, to lanie mniej boli. Zauważa, że jeśli wstrzyma oddech, boli jeszcze mniej. Tak właśnie zaczyna tworzyć się ZBROJA, która go chroni. W dzieciństwie była TARCZĄ, a w życiu dorosłym staje się przeszkodą w odczuwaniu pozytywnych doznań i emocji.

Pracując nad sobą w konwencji analizy bioenergetycznej, każdy ma możliwość integracji ciała i umysłu. Co to znaczy? Dzięki ćwiczeniom z CIAŁEM klient uświadamia sobie nawyki mięśniowe, napięcia w ciele, jaką postawę przyjmuje, gdy znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, jak wtedy oddycha (…najczęściej „zapomina” o nim), jak stoi, jak jego stopy dotykają podłoża, jak trzyma miednicę i klatkę piersiową, jak nauczył się „nieść” swój środek ciężkości ciała. Odkrywa więc, jakie doświadczenia spowodowały, że przeszłość „WYRZEŹBIŁA” jego ciało tak a nie inaczej i przenosi te doświadczenia na wspomnienia wydarzeń związanych z różnymi emocjami, słowami rodziców, przekonaniami i wartościami, jakie zabrał w swoje dorosłe życie. Dzięki tego rodzaju pracy nad sobą klient zmienia zarówno swoje przekonania jak i postawę ciała.

Analiza Bioenergetyczna jest niepowtarzalnym doświadczeniem w poznawaniu siebie, swojej przeszłości, swoich zasobów i możliwości na dzisiaj i kreowania swojej przyszłości z głęboką świadomością siebie i samoświadomością.

Autor: Barbara Antonowicz

Polecane książki

Ciekawe artykuły