Cel i działalność Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie terapii w Analizie Bioenergetycznej w Polsce, jako metody psychoterapeutycznej, z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu, w rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność oświatową, naukową, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalności szkoleniowej, doradczej, terapeutycznej i informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej opartych na zasadach terapii w Analizie Bioenergetycznej.

Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (organizacji członkowskiej Polskiej Rady Psychoterapii) oraz jest zrzeszone w European Federation for Bioenergetic Analysis-Psychotherapy (organizacji członkowskiej European Association for Psychotherapy).