Język ciała

Kup tutaj

Opis książki

"Język ciała" po raz pierwszy został wydany pod tytułem Fizyczna dynamika struktury charakteru. Książka we wnikliwy i błyskotliwy sposób przedstawia, jak osobowość wyraża się w formie i funkcji ciała. Ciało jest kluczem do zrozumienia zachowania, a praca z nim - drogą do osiągnięcia zdrowia psychicznego. Dr Lowen opisuje w Języku ciała struktury powstawania charakterów:  schizoidalnego, oralnego, masochistycznego, histerycznego i falliczno-narcystycznego oraz bada relacje między teorią psychoanalityczną i pracą w Analizie Bioenergetycznej. Na podstawie opisu terapeutycznej pracy z pacjentem przedstawia cechy i historie powstawania poszczególnych typów charakteru.

"Życie samo w sobie nie ma tendencji do umierania, tak jak i ogień nie charakteryzuje się tendencją do gaszenia siebie. Życie to ogień, który sam siebie podtrzymuje - i w tym właśnie, a nie w nieuchronnym gaśnięciu poszczególnych płomieni, tkwi jego wielka tajemnica. Ogień utrzymuje się, o ile nie zabraknie substancji łatwopalnej, tlenu i procesu eliminacji zbędnych produktów przemiany materii". 

Spis treści:

 • Wstęp                                                                                                            
 • Przedmowa                                                                                          
 • Część I                                                                                                        
 1. Rozwój technik analitycznych                                                       
 2. Somatyczny aspekt psychologii ego                
 3. Zasada Przyjemności                                                                      
 4. Zasada rzeczywistości                                                                    
 5. Bioenergetyczna koncepcja instynktów
 6. Bioenergetyczne zasady w terapii analitycznej                          
 7. Analiza charakteru                                                                        
 8. Formowanie się i struktura charakteru

Część II                                                                                                    

 1. Charakter oralny
 2. Charakter masochistyczny – 1
 3. Charakter masochistyczny – 2
 4. Charakter histeryczny – 1
 5. Charakter histeryczny – 2
 6. Charakter falliczno-narcystyczny
 7. Charakter bierno-żeński
 8. Charakter schizofreniczny
 9. Charakter schizoidalny