Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej, 2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Twoje dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji 4) posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 5) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.